Business Development Executive

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Dane personalne
*
*
*
* ✓ OK
Forma grzecznościowa
*
Dostępność
*
Oczekiwania finansowe (brutto)
*
Tryb pracy

Plik CV Proszę wgrać plik CV.
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
List motywacyjny / inne dokumenty
Załącznik 1
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
Załącznik 2
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych osobowych są spółki  PromoTraffic Sp. z o. o. (KRS KRS 0000449737, NIP 6762461932) oraz PromoTraffic Services Sp. z o.o. (KRS 0000551141, NIP 679-31-09-811) z siedzibą ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, zarejestrowanych w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia kontakt tel: +48 12 307 07 05, e-mail biuro@promotraffic.pl Kontakt do Inspektora Danych Osobowych biuro@promotraffic.pl

 

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, tj. zgoda wyrażona przez kandydata. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale bez niej aplikacje nie będą rozpatrywane. Podanie danych w zakresie art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest wymagane, a podanie dodatkowych danych dobrowolne. Dane będą przetwarzane na potrzeby bieżącej rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, jeżeli kandydat wyrazi na to dodatkową zgodę. Dodatkowa zgoda jest dobrowolna, jej brak nie wypływa na możliwość udziału w bieżącej rekrutacji. Kandydat każdą zgodę może odwołać w dowolnym momencie, ma też prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Żądania odwołania zgody lub realizacji swoich praw należy kierować na adres biuro@promotraffic.pl. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, po zakończeniu którego zostaną zarchiwizowane w celach dowodowych przez okres 1 roku, a następnie usunięte. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przyszłe rekrutacje, dane będą przetwarzane przez rok od momentu udzielenia zgody lub do czasu jej odwołania – po tym okresie również zostaną zarchiwizowane w celach dowodowych przez okres 1 roku, a następnie usunięte.


Dane są powierzane do przetwarzania dostawcy platformy rekrutacyjnej - elevato sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Batorego 3/6, 43-300 w Bielsku-Białej).